Pionýrská skupina SMĚR

Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina SMĚR

Pionýrská skupina SMĚR pořádá již několik let akce pro děti a mládež ve věku 6-15 let. Pro děti pořádáme pravidelné oddílové schůzky (každý čtvrtek), jednou do měsíce víkendovou akci a v letních měsících tábor na naší základně v Široké Nivě. Těšit se můžete vždy na skvělý kolektiv dětí a vedoucích, skvělý program vždy v jiné tématice a spoustu zábavy.

Kontakt:
Vojtěch Žemba
Tel.: 731 746 388
e-mail: zemba.v@seznam.cz
webové stránky: pssmer.pionyr.cz