Organizátoři Prázdnin na Jihu 2020

Organizátoři Prázdnin na Jihu 2020

Hlavní organizátor:

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, odbor školství a kultury

Městský obvod Ostrava-Jih významně podporuje aktivity zaměřené na volný čas dětí a mládeže, a to především prostřednictvím dotačního Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO, městského obvodu Ostrava-Jih. Celoobvodní program Prázdniny na Jihu organizuje ve spolupráci s organizacemi pracujícími na Jihu s dětmi a mládeží.


Kontakt:
PaedDr. Zuzana Sedláčková
tel.: 739 600 361
e-mail: zuzana.sedlackova@ovajih.cz
webové stránky: www.prazdninynajihu.cz


ADD lead, z.s.

ADD lead se již od roku 2013 zabývá uměním pohybu „Art du Déplacement“, známějším jako Parkour či Freerunning. Organizace vede pravidelné tréninky a lekce, pořádá workshopy pro školy a veřejnost, organizuje příměstské i pobytové tábory, nabízí exhibice a show a v neposlední řadě vzdělává trenéry. Na Jihu organizace vede tréninky pro děti od 6 let na ZŠ Volgogradská a od 10 let pak na Gymnáziu Volgogradská.


Kontakt:
Patrik Gabryš
gabrys@add-lead.cz
tel.: 776 266 199
e-mail: info@add-lead.cz
webové stránkywww.add-lead.cz


Aerobik klub Ostrava z.s.

Ostravský sportovní klub nabízí rekreační, závodní a sportovní aerobik pro děti všech věkových kategorií, které připravuje na soutěže jednotlivců a týmů. Děti získají všestranný pohybový rozvoj, naučí se gymnastické a pohybové průpravě, poznají nové kamarády a naučí se spolupracovat v kolektivu. Tréninky vedou kvalifikovaní a zkušení lektoři, kteří aerobik milují. Tréninky probíhají v DK Akord, ZŠ Chrjukinova, ZŠ Dvorského a ZŠ Klegova.


Kontakt:

Ing. Jiřina Kračmarová
tel.: 605 111 330
e-mail: jirinkakracmarova@seznam.cz
webové stránky: www.aerobikostrava.cz


AKORD & POKLAD, s.r.o.

AKORD & POKLAD, s.r.o. je dlouholetý organizátor kulturních a společenských akcí, který kromě nabídky divadelních představení, koncertů, besed atd. díky kreativním zaměstnancům vytváří i vlastní programy pro dospělé i děti. Poskytuje technické zázemí pro realizaci svých vlastních akcí. Ve svých řadách má i specialisty na práci s dětmi.


Kontakt:
Mgr. Zdeněk Kačor
tel.: 725 059 550
e-mail: z.kacor@dk-akord.cz
webové stránky: www.dk-akord.cz


CDU SPORT – VOLNÝ ČAS z.s.

Spolek CDU SPORT – VOLNÝ ČAS z.s. již 20 let provozuje sportovní centrum na Charvátské ulici v Ostravě-Výškovicích. Návštěvníkům nabízí sportovní vyžití v podobě badmintonu, squashe, stolního tenisu, beach volejbalu, nohejbalu, tenisu, lezení na umělé horolezecké stěně, skupinových lekcí atd. Spolek rovněž pořádá turnaje, příměstské tábory a vede sportovní kroužky pro děti a mládež.


Kontakt:
Denisa Izvorská
tel.: 732 529 596
e-mail: denisa.izvorska@seznam.cz
webové stránky: www.cdusport.cz


Cirkus trochu jinak, z.s., UmCirkum – centrum nového cirkusu

Cirkus trochu jinak, z.s. je kreativní, artistická a umělecká společnost působící více než 14 let v oblastech nového cirkusu a pouličního divadla. V Ostravě-Zábřehu provozujeme UmCirkum - vzdělávací a kulturní centrum s mezinárodním přesahem nabízející pro děti i dospělé pravidelné kurzy a rozvojové aktivity v disciplínách nového cirkusu, ale také prostor pro setkávání a mezinárodní spolupráci umělců a nadšenců tohoto uměleckého oboru.


Kontakt:
Ondřej Ledvoň
tel.: 737 738 584
e-mail: info@umcirkum.cz
webové stránky: www.umcirkum.cz


Český svaz Wa-te jitsu dó a bojových umění z.s.

ČSWABU se již přes 30 let zabývá bojovým uměním. Pro děti a mládež pořádá kurzy karate, sebeobrany a kobudo (cvičení s okinawskými zbraněmi). Za tuto dobu vychoval desítky mistrů ČR a mistrů MS a ME. Tréninky se konají celý týden ve Světě bojových umění, ul. Tlapákova 17A, Ostrava-Hrabůvka, a jsou zaměřené na všechny věkové skupiny.


Kontakt:
Ing. Jana Riplová
tel.: 734 356 689
e-mail: info@watejitsu.eu,
webové stránky: www.watejitsu.eu
www.sebeobrana1.cz.


Handy Club Ostrava, z. s.

Handy Club Ostrava, z.s. byl založen v roce 2012 s cílem sdružovat a podporovat osoby se zdravotním postižením. Sídlo i klubovna spolku jsou umístěny v městské části Ostrava-Jih. Díky umístění klubovny se spolkových aktivit účastní především zdravotně postižení obyvatelé městské části Ostrava-Jih. Cílem spolku a jeho aktivit je podpora osob se zdravotním postižením a jejich reálná integrace do společnosti tak, aby začali být chápáni jako její přirozená součást, nikoli jako něco neobvyklého. Za dobu své existence zrealizoval Handy Club Ostrava již řadu projektů v oblasti vzdělávání, sportu, arteterapeutické, rukodělné či výtvarné oblasti.


Kontakt:
Zdeněk Jedlička
tel.: 777 345 701
e-mail: jedlicka.handy@seznam.cz
webové stránky: www.handyclub.cz


Klub českých velocipedistů Moravan Ostrava-Hrabůvka, z.s.

Klub českých velocipedistů Moravan Ostrava-Hrabůvka, z.s. se zabývá několika oblastmi spjatými s historií cyklistiky v regionu. Soustředí se na pořádání výstav v muzeích a galeriích, pořádá tematické poznávací jízdy na historických kolech v dobovém oděvu, organizuje pro veřejnost netradiční cyklojízdy v Ostravě (pyžamová, noční, karnevalová jízda). Záměrem klubu je sdružování osob zajímajících se o historickou cyklistiku. Členové zapsaného spolku se věnují renovacím, restauracím a konzervacím historických strojů. Spolkaře lze vidět na rozličných akcích typu sraz veteránů, výročí měst, výročí historických událostí apod.


Kontakt:

Mgr. Petr Lexa Přendík
tel.: 605 437 296
e-mail: kcvmoravan@gmail.com
webové stránky: nemá, spravuje FB stránku Klub českých velocipedistů Moravan Ostrava-HrabůvkaKnihovna města Ostravy, p. o.

Knihovna města Ostravy je veřejná univerzální knihovna poskytující knihovnické služby čtenářům všech věkových a sociálních skupin. Velký důraz klade na služby pro děti a mládež, služby starším a handicapovaným spoluobčanům. V současné době je tvořena ústřední knihovnou a 28 pobočkami v městských obvodech. V obvodu Ostrava-Jih provozuje čtyři pobočky.


Kontakt:
Marta Ulmannová
tel.: 737 606 219
e-mail: martaulmannova@seznam.czhrabuvka.detske@kmo.cz
webové stránky: www.kmo.cz


Kulturní zařízení Ostrava–Jih, příspěvková organizace

Kulturní zařízení Ostrava-Jih je příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, která buduje a rozvíjí kulturu v městském obvodu Ostrava-Jih, a to se zaměřením na děti, dospělé i seniory. Ročně připraví desítky kurzů, přednášek, divadelních a filmových představení, organizuje společenské a kulturní akce, Univerzitu třetího věku a provozuje Senior Point a restauraci. Svou činnost uskutečňuje v kulturním domě K-TRIO, kině Luna a Komorním klubu.


Kontakt:
tel.: 607 063 685
e-mail: info@kulturajih.cz
webové stránky: www.kulturajih.cz


Český červený kříž

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem. ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže a řídí se Základními principy ČK&ČP. Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

ČČK podle uvedeného zákona plní zejména tyto úkoly:

  • působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí;
  • poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby;
  • působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby;
  • šíří znalost Ženevských úmluv;
  • působí v oblasti zdravotně-výchovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče.

Kontakt:

Lydie Poledníková
Tel.: 596 618 449
e-mail: ostrava@cervenykriz.eu
webové stránky: www.cervenykriz.eu


Rodinné centrum Kukačka, z.s.

Rodinné centrum Kukačka je místem pro setkávání rodin s programem zaměřeným během školního roku především pro děti od 0 do 6 let. Navštívit můžete cvičení pro batolata, odpolední volnou hernu i různé akce. Během prázdnin pořádáme příměstské tábory pro děti od 4 let.


Kontakt:
Anna Vyková
tel.: 773 408 091
e-mail: kuky@vivaostrava.cz
webové stránky: www.kukyostrava.cz


SK Vítkovice 1926 – Ridera, z.s.

Sportovní klub je zaměřen především na výchovu dětí a mládeže v tenisu a badmintonu a na rozšiřování členské základny. Prioritou je vést děti ke sportu, smysluplně a pod odborným vedením zajistit celoroční organizaci jejich sportovního vyžití a také poskytovat dětem odpovídající podmínky a zázemí k dosažení co nejlepších výsledků. Tréninkový proces, organizaci sportovních utkání, turnajů a kondiční přípravy, zajišťuje tým kvalifikovaných trenérů s licencí I. až III. třídy. Zajišťujeme celoroční tréninkový cyklus dětí, pořádání tenisových a badmintonových příměstských táborů, nábory nových zájemců. Činnost klubu probíhá v areálu Ridera Sport v Ostravě-Vítkovicích na ulici Závodní 2885/86 vedle Městského stadionu, v jednom z nejmodernějších areálů v ČR.


Kontakt:
Ing. Jiří Rola
tel.: 603 464 720
e-mail: jrola@seznam.cz
webové stránky: www.riderasport.cz
www.tenisvitkovice-ridera.cz


Stars Ostrava, z. s.

Jsme ostravský mažoretkový klub a v Ostravě-Zábřehu působíme již 15 let. Věnujeme se nejen práci s hůlkou, ale i s pompomy. Naší snahou je propojit umění práce s náčiním společně s tancem a gymnastikou a proměnit je v dechberoucí choreografie. Trénujeme na ZŠ Horymírova zejména s dětmi a mládeží do 20 let.


Kontakt:
Jana Adamowiczová
tel.: 776 539 266
e-mail: j.adamowiczova@seznam.cz
webové stránky: www.mazoretkystars.cz


Tatra Club Ostrava z.s.

Tatra Club Ostrava z.s. se zabývá zájmovou činností, která je spojena s historickými automobily, motorkami a technikou jako takovou.


Kontakt:
Dominik Koleják
e-mail: kolejakd@email.cz
webové stránky: www.tatraclubostrava.cz


ATOM ČR, TOM 19061 Krokodýl

TOM Krokodýl je úřadujícím Mistrem Evropy v mažoretkovém sportu. Oddíl má 3 sportovní družstva ve věkových kategoriích 5-8 let, 9-12 let, 13-20 let a 3 družstva přípravek 3-5 let, 6-7 let, 8-13 let. Obsahem tréninku je kondiční cvičení, tanec, gymnastika, balet, práce s hůlkou, tvůrčí aktivity. Kromě tréninků máme soustředění, soutěže a vystoupení v ČR i zahraničí. Tréninky probíhají 2-3x týdně v Tanečním centru Krokodýl a v tělocvičnách ZŠ Ostrava-Jih. Nová děvčata se mohou zúčastnit našeho srpnového táborového soustředění.


Kontakt:
Marta Szűcsová
tel.: 737 225 298
Iva Vaculíková
tel.: 737 137 003
e-mail: mazoretky@krokodyl-ostrava.cz
webové stránky: www.krokodyl-ostrava.cz


Z.A.D.E.K., z.s.

Jsme zapsaný spolek, který využívá prostředků zážitkové pedagogiky, jako nástroje pro rozvoj osobnosti. Zážitek., Adrenalin., Dobrodružství., Edukace., Kreativita. Naším nástrojem je hra a z ní vycházející jedinečná a autentizační zkušenost každé osobnosti. Jsme tým zkušených lidí, kteří vám na míru vytvoří zážitkové akce jak pro firmy, veřejnou sféru ale i pro pedagogy. Zabýváme se pořádáním teambuildingových akcí, specializovaných školení a připravujeme několikadenní kurzy v přírodě.


Kontakt:
tel.: 608 431 648
e-mail: zadek.info@gmail.com
webové stránky: www.zadek-ostrava.cz