Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Úvodní informace

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČO 008 45 451, jako správce osobních údajů (dále jen jako „správce“ nebo „správce osobních údajů“), si vás tímto za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“) dovoluje informovat o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činnosti Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, jakož i o vašich právech jako subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.Správce osobních údajů neprovádí jejich profilování.

  1. Proč osobní údaje zpracováváme?
  2. Právní titul zpracování
  3. Komu osobní údaje předáváme a proč
  4. Rozsah zpracování osobních údajů a jejich následné uložení
  5. Jak dlouho osobní údaje uchováváme
  6. Vaše práva
  7. Jak můžete svá práva uplatnit?
  8. Jak nás kontaktovat?

http://gdpr-ovajih.ostrava.cz/